help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Återanvända webbanmälan

Om du vill återanvända webbanmälan så ligger alla anmälningar kvar i modulen. Du kan göra på två sätt:

1. Ta bort alla anmälningar - en efter en.
Klicka på gubben till höger i listan:

listan

Ta bort respektive anmälan:

ta bort

2. Kopiera webbanmälan till en annan sida. Då försvinner alla anmälningar.

Kopiera webbanmälan

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?