help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Webbanmälan - Utseende

Under denna flik går det att ändra formatmallar för formuläret.

Skärmdump på fliken Utseende

Formatmallar

Här kan du ändra formatmallar för

  • Namn- fältets namn
  • Beskrivning - om du valt att fylla i fältet Beskrivning.
  • Texter - vanlig text och frågor
  • Inmatning - det som besökaren fyller i
  • Felmeddelanden - om besökaren exempelvis glömt att fylla i ett obligatoriskt fält

Använd fet stil för namn

Denna bockar du i om du önskar att frågornas namn ska visas med fet stil.

Övrigt

Placering av beskrivning

Det går att välja:

  • Nedanför fältet
  • Ovanför fältet

Placeringen beror på beskrivningens karaktär. Denna inställning finns enbart i nya formulärshanteraren.

Använd bakgrundsfärg

Kryssar du i denna ruta så får webbanmälan en ljusgrå bakgrundsfärg.

Bakgrundsfärg

Använd det nya formulärutseendet

Om du öppnar ett formulär som är skapat i det klassiska läget eller tidigare än Sitevision 4, finns detta alternativ högst upp där du kan välja att använda det nya formulärutseendet.

Observera att i de olika e-postutskicken tas endast det nya fältet Namn med. Det gamla fältet Namn och det nya fältet Beskrivning skrivs alltså inte ut i mejlen.

Om du använder det nya utseendet flyttas det som stod i gamla fältet "Namn" till "Beskrivning" och det som stod i fältet "Fråga" flyttas till "Namn". Det innebär att du får flytta runt lite saker i ditt formulär om du vill ha liknande utseende som förr. Exempelvis ta bort Beskrivningen och klistra in det i Namn.

Här kan du se ett exempel på ett formulär med denna kryssruta ibockad.

Du kan behöva göra lite justeringar i formuläret för att det ska se bra ut. Det innebär alltså lite extrajobb att konvertera till det nya formulärutseendet. Men i gengäld får du responsiva formulär och några fler inställningsmöjligheter.

Formulär skapat i klassiskt läge

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?