help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Följare - Allmänt

Modulen Följare visar de kontakter som följer en användare. Du kan med fördel placera modulen i anslutning till modulen Kontakter, eftersom de har ett motsattsförhållande.

Allmänt för aktivietsflöde för etikett

Antal följare

Ställ in hur många följare du vill visa i modulen. Minsta antal följare är en (1) stycken. Standardvärdet är 10 stycken.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?