help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Följare

Modulen Följare används på profilsidor för att visa vilka som följer dig. Följarna sorteras efter det tillfälle när de lades till. Nya följare hamnar först i listan.

Följare

Antalet synliga följare styrs av en inställning där standardvärdet är 10. Längst ner finns en länk, "Visa alla följare (siffra som visar hur många kontakter du har)", som leder till en sida där modulen Alla kontakter/följare används för att visa alla kontakter som användaren har.

När muspekaren förs över en kontakts profilbild kommer en ruta visas där du kan se inloggninsstatus för kontakten, profilbilden och viss användarinformation.

Följare pop up

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Inställningar i modulen

Modulen Följare används på profilsidor för att visa vilka följare som en användare har.

Allmänt, kontakter

Antal följare

Visa antal följare

Denna inställning styr antalet synliga kontakter. Standardvärdet är 10.

Målsidor

På webbplatsen finns centrala inställningar för alla målsidor som används i Social Collaboration. Du kan ändra målsida för modulen Följare under fliken Övrigt. Inställningarna ersätter den centrala inställningen som du kan göra under fliken Målsidor under Centrala inställningarna för Social Collaboration.

Använd egen profilsida för att visa information om personer

Bocka i kryssrutan och peka ut en alternativ profilsida. Profilsidan kommer du till genom att klicka på i den ruta som visas när du för muspekaren över en kontakt på din eller en följares profilsida.

Använd en egen sida för att visa alla kontakter

Bocka i kryssrutan och peka ut en alternativ sida för alla följare. Klicka på länken "Visa mina följare" för att komma till sidan. På målsidan bör modulen Alla kontakter/följare ligga.

Formatmallen för "visa alla mina följare" är baserad på envision env-link du hittar den här längst ned på sidan https://envisionui.io/utils/text/

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?