help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Följare - Utseende

Modulen Följare visar de kontakter som följer en användare. Du kan med fördel placera modulen i anslutning till modulen Kontakter, eftersom de har ett motsattsförhållande.

Under fliken Utseende kan du bestämma formatmall för text och göra inställningar för mellanrum.

Utseende för aktivietsflöde för etikett

Formatmall för visa alla länk

Välj den formatmall du vill använda för länken "Visa alla följare". Du kan välja bland de formatmallar som finns inställda centralt på webbplatsen.

Mellanrum mellan följare

Ange ett värde på det mellanrum som är mellan bilderna på följarna i modulen. Du kan välja att ange värdet i pixlar (px) eller em.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?