help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Webbkarta - Utseende

Skärmdump på fliken Utseende

Formatmallar

Huvudnivå

Här ställer du in formatmallen för huvudnivån, det vill säga den första nivån i webbkartan. .

Undernivå

Här ställer du in formatmallen för resterande nivåer.

Storlekar

Avstånd mellan startsida och huvudnivå

Här ställer du in avståndet mellan startsidan (om du valt "Visa startsida") och huvudnivåer.

Avstånd mellan huvudnivålänkar

Här ställer du in avståndet mellan huvudnivålänkar. Standard är 2 em.

 Avståndet gäller mellan huvudnivålänkar med underliggande sidor.

Avstånd mellan undernivålänkar

Här ställer du in avståndet mellan nivåerna under huvudnivån. Standard är 0 em.

Avstånd ovanför länkar

Här ställer du in avståndet ovanför länkarna. Standard är 0.3 em.

Avstånd nedanför länkar

Här ställer du in avståndet nedanför länkarna. Standard är 0.2 em.

Avstånd till höger om länkar

Här ställer du in avståndet till höger om länkarna. Standard är 0 em.

Avstånd till vänster om länkar

Här ställer du in avståndet ovanför länkar. Standard är 0.5 em.

Indrag för vertikala nivåstreck

Storleken på indraget innan de vertikala strecken kommer. Standard är 3 em.

Längd horionstella nivåstreck

Här avgör du längden på det horisontella strecket. Standard är 1.3 em.

Bredd horionstella streck

Ökat längden på horiosontella streck till 3em

Höjd vertikala nivåstreck

Här justerar du hur länken visas uppåt/nedåt i förhållandet till nivåstrecket.

Här är det mycket inställningar. Men webbkartan är inställd så att den blir bra även om du inte gör några inställningar .

Färger

Nivåstreck

Här väljer du färgen på nivåstrecken. Alla färger i dropplistan hämtas från webbplatsen färginställningar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?