help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Webbkarta - Allmänt

Skärmdump på fliken Allmänt

Startpunkt

Här väljer du vart du vill visa webbkartan ifrån.

  • Aktuell sida- Vill du enbart visa webbkartan utifrån den sida webbkartan finns på så väljer du detta alternativ.
  • Annan startpunkt - Välj själv en startpunkt där webbkartan ska visas ifrån. Exempelvis om du pekar ut startsidan så visas hela webbplatsen i webbkartan. .
  • Från metadata - Vill du styra vad som visas i webbkartan med metadata väljer du metadatafält här. Det går bara att välja metadatafält av typen Länk.

Startsida

Visa startsida

Här väljer du om du vill visa startsidan i webbkartan eller inte. Om du väljer att visa startsidan visas namnet på startpunkten. I detta exempel heter startpunkten Produkter.

Med alternativet "Visa startsida"

Använd eget namn på startsida

Här kan du fylla i ett eget namn på startsidan. Förutsätter att du har bockat i "Visa startsida".

Med eget namn på startsidan

Omfång

Visa antal nivåer

Här ställer du in hur många nivåer du vill ska visas i webbkartan. Standardinställningen är 3 nivåer.

Visa arkiv

Denna ruta bockar du i om du vill visa artiklar i webbkartan.

Visa mappar

Denna ruta bockar du i om du vill visa mappar och dess innehåll i webbkartan.

Visa objekt som är dolda i menyer

Ibland väljer du att dölja vissa sidor i menyer. Men dessa sidor kanske ska synas i webbkartan? Såfall bockar du i denna ruta.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?