help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fliken Allmänt

När du har valt en frågetyp så visas flikar till höger som hör till just den frågan.
Alla frågetyper har tre flikar. Första delen av Allmäntfliken är likadan för alla fälttyper. Andra delen är fälttypspecifik och beskrivs på sidan som handlar om just den fälttypen.

  • Fliken Allmänt - Första delen av Allmäntfliken är likadan för alla fälttyper. Andra delen är fälttypspecifik och beskrivs på sidan som handlar om just den fälttypen.
  • Fliken Utseende - Ser för det mesta likadant ut för de flesta fälttyper. Fälttyperna Enval och Flerval har även ett alternativ som heter Presentation.
  • Fliken Avancerat - Ser för det mesta likadant ut för de flesta fälttyper förutom Text som har lite fler alternativ. 
Skärmdump på fliken Allmänt, fält

Fliken Allmänt - Fält

Namn

Här fyller du i frågan som ska ställas till besökaren.

Beskrivning

Ovanför eller nedanför frågan kan du visa ytterligare en beskrivning av frågan. Det kan exempelvis vara grupperingar eller underrubriker eller om du känner att du behöver förklara vad som ska fyllas i detta fält.

Gör fältet obligatorisk

Bockar du i denna ruta måste besökaren lämna ett svar på frågan. Frågan kommer då att markeras med en röd asterisk. Denna kryssruta finns inte på Personuppgiftsfrågan då du anger för varje fält om frågan ska vara obligatorisk eller inte.

Fliken Allmänt - Fälttyp

Välj fälttyp i listan. Läs mer om inställningarna för respektive fälttyp.

Välj fälttyp

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?