help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Uppdatera

När du har markerat en användare, grupp eller mapp i katlogtjänsten kan du högerklicka på objektet och välja Uppdatera.

Uppdatera

Vid uppdatering läser Sitevision om objektet från katalogtjänsten så att informationen stämmer överens med informationen som finns för objektet i katalogtjänsten.

När kan manuell uppdatering behöva göras?

En manuell uppdatering behöver göras om objektets information i Sitevision inte stämmer överens med information som finns i katalogen. Exempel på faktorer som kan påverka detta är:

  • Hur du ställt in de automatiska användaruppdateringarna för katalogen
  • Om Sitevision har haft kommunikationsproblem mot katalogen
  • Om katalogen gått ned innan Sitevision fått svar på ställda frågor mot katalogen
  • Om Sitevision varit nere när katalogen uppdaterats

Uppdatering av samtliga katalogobjekt

Om en stor del av objekten i Sitevision är ur synk med katalogtjänstens objekt så kan man uppdatera (läsa om allt) samtliga objekt i Sitevision. Den manuella användaruppdateringen av enskilda objekt (se ovan) är dock alltid att föredra, både prestandamässigt och tidsmässigt, om det rör sig om ett fåtal objekt som man känner till. Mer information om den manuella funktionen för uppdatering av samtliga användarobjekt finns på automatiska användaruppdateringar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?