help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Evenemangskalender - Allmänt

Under fliken Allmänt kan du ställa in hur kalendern ska bete sig:

Allmänt

Inställningar

Här ställer du in om kalendern ska visa länk till gamla månader, veckonummer och veckoslut.

Visa länk till inaktuella månader

Bocka i denna om du vill visa en länk till redan passerade månader under kalendern

Länk till tidigare månader

Visa veckonummer

Bocka i denna om du vill visa veckonummer till vänster om kalendern

Visa veckonummer

Visa veckoslut

Bocka i denna om lördag och söndag ska visas som dagar i kalendern.

Visa veckoslut

Veckan startar med

Här väljer du vilken veckodag som kalendern ska startas med, måndag eller söndag.

Initial tidsperiod

Här väljer du vilken tidsperiod som ska visas när besökaren inte gjort några val i kalendern. Har du inte så många evenemang väljer du kanske att ange antal dagar och har du väldigt många evenemang väljer du resten av dagen.

  • Resten av månaden - visar resten av månaden. Tänk på att om det är i slutet på en månad så visas kanske inga evenemang eftersom denna inställning enbart visar månadens kommande evenemang.
  • Resten av veckan  - visar resten av veckan.
  • Resten av dagen - visar resten av dagen.
  • Ange antal dagar - visar antal dagar framöver. Kanske smidigaste valet eftersom den hanterar skarvar över månader/veckor/dagar

Tabellbeskrivningstext

Här väljer du om du vill använda tabellbeskrivningstext eller inte.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?