help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Evenemangskalender - Evenemangskälla

Evenemangskälla

Välj evenemangskälla

Markera den sida där evenemangskalendern ligger. Klicka på modulikonen för att visa en struktur på webbplatsen där du kan peka ut rätt sida och rätt arkiv.

Evenemangskalendern och nyhetsmodulen måste ligga på samma sida och i rätt ordning.

Välj metadatafält

Här pekar du ut de metadatafält för Från och Tilldatum som du har skapat på arkivet. Under Från datum markerar du alltså det metadatafält som du skapat för Från Datum respektive Till Datum.

Tänk på att det är viktigt att datumen är uppsatta både med datum och tid för att kalendern ska fungera korrekt.

För att ställa in evenemangskalendern behöver du använda både metadata och nyhetsmodulen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?