help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

A-Ö lista - Urval

Standardinställningarna för A-Ö-listan är att den listar alla sidor på webbplatsen.

Skärmdump på fliken Urval för modulen A-Ö lista

Sökindex

Här kan du välja att använda etteget sökindex o du har ett sådant. Bocka i rutan och välj det sökindex du vill använda för A-ö listan.

Inkludera

Här väljer du vilka typer som ska listas i a-ö-listan: sidor, artiklar, filer, bilder och/eller struktursidor. Sök bland sidor är ikryssad som standard.

Omfång

För att begränsa sökningen till vissa delar av webbplatsen exempelvis en delgren eller en mapp i filarkivet så kan du ställa in detta här.

Markera kryssrutan Begränsa vilka strukturer som ska ingå i sökningen och klicka på länken "Lägg till sökväg" för att lägga till en omfångsbegränsning.

Väljer du en begränsning exempelvis en mapp med sidor så kommer sökmodulen att söka ENBART i denna mapp.

Metadata

Det går också att ställa in begränsningar utifrån metadata, att sökningen bara ska göras på de sidor/filer som har ett visst metadatavärde.

Markera kryssrutan Begränsa vilka sidor som ska ingå i sökning utifrån metadata och klicka på länken "Lägg till metadatabegränsning" för att lägga till en begränsning. Ett ny vy visas:

Metadatabegränsning

Kombinering av metadatabegränsning

Här kan du ställa in en kombination av metadatabegränsningen. Om du lägger till flera villkor kan du bestämma om:

  • Alla villkor måste vara uppfyllda
  • Inget villkor får vara uppfyllt
  • Minst ett villkor får vara uppfyllt

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?