help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

A-Ö lista - Avancerat

Skärmdump på fliken Avancerat för modulen A-Ö lista

Behörighetskontroll

Här bestämmer du hur behörighetskontrollen av sökträffarna ska ske. De val som finns är:

  • Tidig kontroll (via behörighetsinformation i sökfrågan)
  • Sen kontroll (via filtrering av sökresultatet)

Detta är en prestanda-relaterad inställning. Det är prestandakrävande (tid/minne) att i efterhand kontrollera alla sökträffar i ett sökresultat. Standardinställningen är tidig kontroll.

Att använda sen kontroll kan dock vara nödvändigt om tidig kontroll inte kan användas. Ett exempel på ett sådant potentiellt fall är om det finns IP-adressområden uppsatta på webbplatsen. Dessa gör att vissa icke inloggade användare (via sitt IP-nummer) kan få rätt att läsa vissa sidor - trots att de inte är publika. Används tidig kontroll så får icke inloggade användare endast upp publika sidor/filer/bilder i sitt sökresultat.

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Mallar

Använd egen mall för struktur av delmallar

Denna mall ändrar du i om du vill ändra hur A-Ö-listan är uppbyggt. Dvs om du vill ändra ordningen på hur saker presenteras. Just nu är ordningen bokstäver A-Ö, listan med sökresultat och sist felmeddelanden.

Delmallar

  • Använd egen mall för bokstäver - Denna mall ändrar du om man vill påverka utseendet på hur bokstäverna A-Ö visas.
  • Använd egen mall för sökresultat - Denna mall ändrar du om du vill påverka utseendet på listan med sökträffarna.
  • Använd egen mall för visning av felmeddelanden - Denna mall ändrar du om du vill påverka felmeddelandet som visas.

Ytterligare information för utvecklare (endast på engelska)

Koden i de egna mallarna för denna modul använder Sitevisions publika API
Tillgängliga element i den egna mallen

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?