help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lista favoriter - Allmänt

Visa favoriter

Begränsningar

Visa antal favoriter

Här fyller du i hur många favoriter som ska visas i listningen.

Begränsa urval av favoriter

Här kan du välja att enbart lista kategorier som är märkta med ett visst metadata. Markera denna ruta och klicka på länken "Lägg till" för att välja vilket värde som ska listas.

Enbart envalsmetadata och flervalsmetadata kan väljas i listan.

Sortering

  • Bokstavsordning - Listan sorteras enligt bokstavsordning.
  • Markeringsdatum - Listan sorteras efter den dag besökaren markerade sidan som favorit.

Texter

Visa alla

Om begränsningar är inställda visas en länk Visa alla.. när det finns fler favoriter än antalet som är satt i begränsningen. Här ställer du in länktext för denna länk. Standardinställningen är Visa alla...

Visa mindre

Om begränsningar är inställda och besökaren har klickat på länken Visa alla så visas en länk Visa färre för att enbart visa så många favoriter som är satt i begränsningen. Här ställer du in länktext för denna länk. Standardinställningen är Visa färre ...

Visa text för inga favoriter

När inga favoriter finns visas ett meddelande. Här ställer du in detta meddelande. Standardinställningen är Inga favoriter.

Ta bort favorit

Visa ta bort favorit

Bocka i denna ruta om du även vill visa en länk för att ta bort favorit

  • Använd bild - Välj den bild som ska visas i länken
  • Använd text - Fyll i den text som ska visas i länken

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?