help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lista favoriter - Utseende

Utseende på Lista favoriter

Formatmallar

I listan visas de formatmallar som finns upsatta på webbplatsen och som du har behörighet till.

  • Favoriter - Här väljer du vilken formatmall som ska användas för att skriva ut favoriterna.
  • Visa alla/visa färre - Här väljer du formatmall för textern Visa alla/visa färre
  • Inga favoriter - Här väljer du formatmall för texten Inga favoriter
  • Ta bort favorit - Här väljer du formatmall för texten Ta bort favorit.


Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?