help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Innehållslista - Inställningar

Inställningar

Urval

Startpunkt

Här pekar du ut en mapp eller ett arkiv som du vill att din listning ska utgå ifrån.

Innehållsyta som ska visas från respektive sida

Här väljer du den innehållsyta som listningen ska hämta innehåll från.

Visa som

Lista

Denna väljer du om att det innehåll som finns på sidorna ska visas som en lista. Dvs på rad efter varandra.

Flikar

Denna väljer du om du vill att ditt innehåll ska visas med hjälp av flikar.

Karusell

Denna väljer du om du vill att ditt innehåll ska visas med hjälp av en karusell. Det vill säga att första sidan visas och sedan får besökaren bläddra med pilar fram och tillbaka.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?