help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Utseende

Skärmdump på fliken Utseende i webbfrågan

Formatmallar

Fråga

Här bestämmer du formatmall för själva frågan, det som blir som en rubrik.

Alternativ

Här bestämmer du formatmall för svarsalternativen.

Färger

Stapelns färg

Här bestämmer du vilken färg det ska vara på stapeln för de som har besvarat frågan

Stapelns bakgrundsfärg

Här bestämmer du vilken färg det ska vara på bakgrunden.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?