help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Avancerat

Skärmdump på fliken Avancerat

Inställningar

Fördröjd röstning (sekunder)

Detta alternativ är ett skydd mot överbelastningsattacker. Det innebär att besökaren inte får rösta inom det givna intervallet. Standard är 5 sekunder. Minimum är 1 sekund.

Använd cookies för att försvåra dubbelröstning

Normalt sett använder webbfrågan sessionscookies vilket innebär att besökaren kan rösta igen nästa gång denna öppnar webbläsaren. Vill du försvåra dubbelröstning så kryssar du i detta alternativ, då används istället persistenta cookies. Då känner webbfrågan av att denna besökare redan har röstat oavsett om besökaren öppnar en ny webbläsare. Kryssar du i detta alternativ och en besökare redan har röstat så visas inte alternativen till frågan som länkar, dvs det går inte att rösta igen.

Om du inte kryssar i detta alternativ så blir det ändå så att om besökaren har röstat så visas inte alternativen till frågan som länkar, dvs det går inte att rösta igen så länge besökaren har webbläsaren öppen. Stänger besökaren webbläsaren och går in på nytt så kan besökaren rösta igen.

Mallar

Här kan du ändra utseendet på webbfrågan med hjälp av skript. Används enbart om du är väl insatt i skriptspråk.

 Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?