help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Frågor

Skärmdump på fliken allmänt i  Webbfråga

Frågor

Här fyller du i den  webbfråga du vill ställa. Denna fråga visas sedan i listan.

För att lägga till en fråga, klicka på länken Lägg till fråga.

Ändra en fråga

För att ändra en fråga, markera frågan och klicka på ikonen Ändra till höger.

Ta bort en fråga

För att ta bort en fråga, markera frågan och klicka på ikonen Ta bort (krysset) till höger.

Flytta en fråga

Med pilarna kan du flytta frågorna upp respektive ned i listan.

Visa

Välj vilken fråga som ska visas

Här väljer du vilken fråga av frågorna i listan som ska visas i modulen. Denna inställning är obligatorisk.

Visa en länk till tidigare frågor

Denna bockar du i om du vill att besökarna ska få ta del av svaren på gamla webbfrågor. När du fyller i nästa fråga låter du föregående fråga stå kvar och lägger till en ny fråga med hjälp av länken Lägg till fråga.

Klickar du på Visa en länk till tidigare frågor så öppnas ett nytt fönster med alla frågor som skapats:

Tidigare frågor

Göm resultat innan röstning

Bockar du i denna visas inte staplarna med röstresultatet innan du själv röstar. Då visas bara svarsalternativen först:

Utan staplar

Och efter att du har röstat visas resultatet:

Sedan visas staplarna

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?