help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Stoppord

Stoppord är vanliga, men betydelsefattiga ord som ignoreras vid indexering av innehåll i Sitevision. Stoppord är så kallade funktionsord. Vid informationssökning på en webbplats är det oftast onödigt, för att inte säga störande, att räkna upp alla ställen där de här småorden förekommer. Exempel på stoppord är: som, i, på, oss, man, och, att

I Sitevision kan du justera stopporden om du har sökpaket Search Advanced i din licens. Du kan både lägga till ytterligare ord i listan över stoppord och ta bort stoppord som finns med i standardutförandet. Du hittar listan med stoppord via sökvägen för indexet på servern.

Här ställer du in vilka stoppord som ska gälla för sökindexet.

Lägg till stoppord

Klicka på plusknappen för att lägga till ett stoppord. En tom rad läggs då till i tabellen som du kan skriva i.

Du kan endast ange ett stoppord per rad (det går med andra ord inte att ange flera stoppord på samma rad och separera dem med kommatecken eller dyl)!

Ta bort stoppord

Markera den rad du vill ta bort och tryck på krysset längst ut till höger för att ta bort ett stoppord som finns tillagt.

För att ta bort stoppord ur den fördefinierade stoppordslistan lägger du till samma stoppord med prefixet '-'. Exempel på hur du gör för att ta bort stoppordet 'man':

Lägg till -man som stoppord. Då kommer sökningar på ordet "man" att fungera som en vanlig sökning.

Lista på stoppord

 • alla, allt, att, av
 • blev, bli, blir, blivit
 • de, dem, den, denna, deras, dess, dessa, det, detta, dig, din, duna, ditt, du, då, där
 • efter, ej, eller, en, er, era, ert, ett
 • från, för
 • ha, hade, han, har, henne, hennes, hon, honom, hur, här
 • i, icke, ingen, inom, inte
 • jag, ju
 • kan, kunde
 • man, med, men, mellan, mig, min, mina, mitt, mot, mycket
 • ni, nu, någon, något, några, när
 • och, om, oss
 • samma, sedan, sig, sin, sina, sitta, själv, skulle, som, så, sådan, sådana, sådant
 • till
 • under, upp, ut, utan
 • vad, var, vara, varför, varit, varje, vars, vart, vem, vi, vid, vilka, vilkas, vilken, vilket, vår, våra, vårt
 • åt
 • än, är
 • över

För att ändringen av synymer eller stoppord ska slå igenom behöver webbplatsen indexeras om. Starta en full indexering via Egenskaper på server -> Sök -> Indexering.

Denna funktion kräver att du har licens för "Search Advanced".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?