help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Logga ut

I Sitevision behöver du inte logga ut om du inte vill. Det räcker med att stänga ner webbläsaren.

Men om dina redaktörer önskar en logga ut-knapp så kan ni lägga till modulen "Inloggningsstatus" i mallen. När du är inloggad visar modulen vem du är inloggad som och en logga-ut länk.

Namn inloggad som

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?