Logga

Redaktörsmenyn

När du är inloggad i SiteVision kommer redaktörsmenyn att visas i nedre, högra hörnet av din skärm. Detta är din ingång till redigeringsläget. Redaktörsmenyn visas med en penn-ikon på de sidor du har behörighet på.

Redaktörsmeny

Klicka på penn-ikonen för att komma åt redigeringsläget.

Genväg

Redaktörsmenyn kan också visa en plus-ikon med en blixt som kallas genväg. Den gör så att du, oberoende var du befinner dig i er webbplats struktur, kan lägga till en artikel i ett utpekat arkiv eller en sida i en del av strukturen.

Saknar du behörighet på den sidan du står på, försvinner pennan medan genvägen ligger kvar.

Redaktörsmeny med artikelgenväg

För att skapa en sida/artikel måste användaren ha rättigheten "Läs" på mallen som sidan/artiklarna bygger på.

Denna sida publicerades: 2019-12-05

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39