help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Knapp

Med knappmodulen kan du enkelt skapa länkade knappar. Där ställer du bara in vad som ska stå på knappen, väljer länkmål, knapptyp och storlek.

Exempel knappmodulen

Inställningar Knapp

Under Allmänt ställer du in vad som ska stå på knappen och vart den ska länka.

Inställningar knappmodulen

Text

Här fyller du i vad som ska stå på knappen.

Länkmål

Här pekar du ut vart knappen ska leda. Den vanliga länkdialogen öppnas och du kan välja intern/extern/länk till fil/länk till bild/e-poastadress eller telefonnummer.

Utseende

Typ

Här väljer du vilken typ av knapp som du vill ha.

 • Default
 • Ghost
 • Invert (Borttagen från Sitevision 10)
 • Link

Om du själv inte ändrat på hur en knapp ska se ut i Envision så ser de ut som följande :

Default exempel
Ghost och Link exempel

Färg

Här finns det fem olika knapptyper med olika färgteman.

  • Default
  • Primary
  • Secondary
  • Success
  • Danger
  • Info
  • Warning
  Exempel på knappar

  Standardfärgerna på knapparna i Envision (om du inte ändrat dem under Teman)

  För att se hur du ställer in din knapp - gå till Panelen Tema

  Storlek

  Här finns det tre olika storlekar som också hänger ihop med Envision.

  • Default
  • Small
  • Large

  Om du själv inte ändrat på hur en knappstorlek ska se ut i Envision så ser de ut som följande :

  Storlekar på knappar Envision

  Position

  Här kan du välja postion för knappen:

  • Vänster
  • Centrerad
  • Höger
  • Blockerande (100% bredd) - Välj denna om du vill att knappen ska ta hela utrymmet.
  Blockerande knapp

  Exempel på blockerande knapp

  Om du vill att redaktörerna ska använda denna knappmodul istället för den äldre knappmodulen kan du ta bort Knapp på redaktörsrollen, då försvinner möjligheten att lägga ut den gamla knappmodulen. Du anpassar roller under webbplatsinställningar/säkerhet/roll

  Denna sida publicerades:

  Hjälpte informationen dig?