help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Iframe

Med hjälp av Iframe kan du integrera in befintliga webbapplikationer som en del av webbsidan. Modulen hanterar även inloggning mot webbapplikationen ifråga.

Allmänt Iframe

Denna modul kommer att fasas ut framöver. Vi rekommenderar istället att ni använder modulen HTML för att lägga till en iframe.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?