help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fyll i ett metadatavärde

Ett metadatavärde kan ändras på två ställen. Dels direkt under fliken Metadata på respektive sida/objekt men även i publiceringsguiden.

Egenskaper

Högerklickar du på en sida och väljer Egenskaper och panelen Metadata kan det se ut på följande sätt:

Metadata

Här går det att fylla i följande värden:

  • Text i textfältet Nyckelord. Kommaseparera om du ska ange flera nyckelord.
  • Länkmetadatat Menyval där du pekar ut varifrån vänstermenyn ska starta
  • Systemvärdet Rubrik som hämtar rubriken automatiskt från sidans namn. Har ett lås framför sig som indikerar att det är ett systemvärde, du kan inte ändra detta värde. Det håller systemet reda på automatiskt.
  • Användarfältet Kontaktperson har ett namn som är utgråat för den har inställningen Ärv värde vilket innebär att värdet är hämtat från ovanliggande sida så användaren slipper fylla i fältet. Vill du ändra detta värde på en sida bockar du ur rutan Ärv värde.
  • Envalet Visa Sök är också utgråat för det är ärvt från en ovanliggande sida. Vill du ändra det till nej, måste du bocka ur utan Äv värde.
  • Sidansvarig har en röd asterisk vilket innebär att fältet är obligatoriskt. Det innebär att du måste ange ett värde för att sidan ska kunna bli publicerad.
  • Katalogobjektet Anställda på ekonomiavdelningen möjliggör att du kan peka ut flera personer i katalogtjänsten genom att klicka på länken Lägg till katalogobjekt.

Metadata är versionerat vilket innebär att du alltid måste publicera de förändringar du gör för att de ska visas online.

Vid publicering

Det går också att fylla i metadatavärden i samband med publicering. Klicka på ikonen Publicera. Ett nytt fönster öppnas. Under fliken Metadata kan du fylla i metadatavärden på samma sätt som beskrivet ovan.

Metadata vid publicering

Systemvärden och Koppling till textmodul/bildmodul/mediamodul visas inte i publiceringsdialogen eftersom dessa värden inte går att ändra.

Om administratören har angett att metadata är obligatoriska måste dessa fyllas i varje gång en ny sida skapas för att den ska kunna publiceras. Försöker du publicera utan att fylla i metadata visas följande felmeddelande:

Ej ifyllt obligatoriskt fält

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?