help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Hvordan kopierer jeg en hel rad i en tabell?

Når jeg kopierer en hel rad (ved hjelp av CTRL C), havner all informasjonen i én celle! Hvordan får jeg dette til?

Hela raden visas i en cell

Hela raden visas i en cell

1. Marker raden du vil klippe ut/kopiere. Høyreklikk og velg Rad -> Klipp ut rad/Kopier rad.

Klistra in rad

Klistra in rad

2. Deretter markerer du raden der du vil lime inn innholdet, høyreklikker og velger Rad -> Sett inn rad før/etter .

Klistra in rad

Klistra in rad

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?