help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Hur kopierar jag en hel rad i en tabell?

När jag kopierar en hel rad (med CTRL C) hamnar all information i en cell! Hur gör jag för att det ska bli rätt?

Hela raden visas i en cell

Hela raden visas i en cell

1. Markera den rad du vill klippa ur/kopiera. Högerklicka och välj Rad -> Klipp ut rad/Kopiera rad.

Klistra in rad

Klistra in rad

2. Därefter markera den rad där du vill klistra in innehållet, högerklicka och välj Rad -> Infoga rad före/efter.

Klistra in rad

Klistra in rad

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?