help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Oppstilling av celler i en tabell

Noen ganger ser det ikke ut som om cellene står på linje. For eksempel Marked i kolonnen Tittel.

Linjerar inte

Åpne tabellen. Du vil sannsynligvis se at det er et ekstra linjeskift i den cellen. Plasser markøren der og klikk på backspace-tasten.

Extra radbrytning

Så går tabellen tilbake til det normale!

Linjerar

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?