help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Linjera celler i tabell

Ibland ser det inte ut som att celler linjerar. Exempelvis Marknad i kolumnen Titel.

Linjerar inte

Öppna tabellen. Då ser du antagligen är det är en extra radbrytning i den cellen. Ställ markören där och klicka på backspace tangenten.

Extra radbrytning

Då blir tabellen normal igen!

Linjerar

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?