help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Opprett ankerlenke

Ankere brukes til å markere avsnitt på en side som en lenke skal peke til. Ankerlenker kan brukes til å lenke innad på en side. I stedet for at en lenke bare går til en bestemt side, kan en lenke peke til et bestemt område på siden. Markøren hopper da direkte til den delen av siden.

Alle moduler som brukes på en nettside, blir automatisk et anker. Men med Sett inn -> Anker kan du også selv markere avsnitt med anker.

Gjør følgende for å opprette en ankerlenke

  1. Marker teksten som skal lenkes.
  2. Klikk på lenkeikonet og velg Intern side i listen.
  3. En ny visning åpnes med lenketypen Intern side. For interne sider vises hele strukturen på nettstedet. Deretter kan du velge siden du vil lenke til, eller søke etter siden.
  4. Kryss deretter av i boksen "Bruk ankre" som vises under strukturen. Da vises modulene som finnes på siden (= ankere). Velg en modul som du vil lenke til.
Använd ankare

5. Klikk på OK. Visningen forsvinner.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?