help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Legg til sertifikater

Lägg till certifikat

Tilleggssertifikater

For å installere en app må den være signert med en partners sertifikat. Her må du legge til partnerens sertifikat for at appen skal fungere. Dra og slipp filen her, eller klipp ut og lim inn informasjonen i boksen.


I utviklingsmiljøer trenger ikke appen å være sertifisert, men i produksjonsmiljøer kreves det en signert app.

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen " Administrer innstillinger for nettstedet".

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?