help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kommande i kalendern - Microsoft 365

Med den här modulen kan du visa dina kommande kalenderhändelser på ditt intranät:

Microsoft kalender

Inställningar

Följande inställningar kan du göra i modulen:

Inställningar Microsoft kalender

Antal dagar från idag som ska visas

Ställ in antal dagar framåt som kalendern ska visa innehåll.

Oauth2-konfigurationer

Välj din din inloggning. Valen hämtas från webbplatsinställningar/oauth2-konfigurationer.

Utseende

Utseende Microsoft kalender

Antal kalenderposter per rad

Välj hur många rader ska din kalender presetera.

Antal kalenderposter som ska visas

Välj hur många kalenderposter som ska visas i kalendern.

Visa beskrivning

Visa beskrivningen för varje kalenderhändelse.

Max antal tecken att visa i beskrivningen

Ställ begränsning för hur många tecken som ska visas av beskrivningen.

För att kunna ta del av dessa moduler så behöver du sätta upp en inloggning (OAuth2) mot respektive tjänst.

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?