help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Spara version

Versioner är ett smidigt sätt att arbeta med utformning av nytt eller förändrat innehåll på en sida. Versioner ger dig även möjlighet att återgå till en sidas tidigare utseende och innehåll, om du vill ångra en omfattande en ändring. Alla sidor finns i minst två versioner, en publicerad och en opublicerad arbetsversion. Där utöver finns det en automatiskt sparad version av den senast publicerade versionen av sidan. Eventuellt finns det även upp till fem automatiskt sparade versioner från de senaste publiceringarna och ett antal versioner som du själv har sparat aktivt.

Under ikonen Visa och alternativet Versioner kan du se vilka versioner som finns av sidan du står på. Det finns två typer av versioner:

  • Sparade versioner
  • Automatiskt sparade versioner

Så här gör du

Gå till den sida du vill spara en version av i redigeringsläget. Klicka på ikonen Redigera i verktygslisten och välj Version.

Egenskaper under egenskapsikonen

En ruta visas där du får namnge din version. Namnet på versionen kommer alltid föregås av datum och klockslag så det kan du utelämna vid namngivningen.

Spara version

Klicka OK för att spara.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?