help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Innehållsytor

Under denna panel kan du lägga till innehållsytor och mallytor som du använder när du skapar mallar. De är till för att definiera namn på ytor som redakören får ändra i nästa mall (mallytor) eller som redaktörer får ändra på (innehållsytor).

Innehållsytor

Innehållsytor

En innehållsyta är en yta som är markerad för redaktören. Här får redaktören lägga till eget innehåll på webbsidan. Innehållsytor används även för att skapa namn i HTML-koden (bokmärken) för att exempelvis synskadade ska kunna hoppa direkt till innehåll.

För att skapa en ny innehållsyta/mallyta klickar du på knappen Lägg till mallyta. Ett nytt fält visas där du kan fylla i namnet.

Mallytor

En mallyta används för att markera att en yta går att ändra i nästa mall som bygger på den aktuella mallen.

För att undvika ihopblandning bör du namnge innehållsytorna/mallytorna med olika namn. För att skapa en ny innehållsyta/mallyta klickar du på knappen Lägg till mallyta. Ett nytt fält visas där du kan fylla i namnet.

Lägg till mallyta

Klicka på bocken till höger för att lägga till alternativet.

Ikoner

Om du markerar en befintlig mallyta eller innehållsytan i listan så visas tre ikoner till höger

  • Ändra yta - ger dig möjlighet att byta namn på den befintliga ytan.
  • Ta bort - tar bort markerad yta
  • Flytta - markera och drag droppa ytan till rätt plats.
Ikoner till höger

Två innehållsytor eller mallytor får inte ha samma namn på en sida!

Däremot är det bra om du använder samma namn på en innehållsyta på alla mallar. Exempelvis om alla mallar har en innehållsyta som heter "Mittenspalt". Om du byter mall på en sida följer normalt inte innehållet med till den nya mallen. Men om du byter mall på en sida till en mall med en innehållsyta med samma namn som den gamla mallen så följer innehållet med.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?