help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Utskrift

Här kan du aktivera den automatiska utskrift-css:en och/eller lägga till standardmall för utskrift som används om du skapar en manuell utskriftsversion av sidan (ihop med modulen Utskriftsversion).

Inställningar utskrift

Automatisk utskrift-css

Aktivera automatiskt skapad utskrift-CSS

Bocka i denna ruta för att aktivera den automatiska utskrift-css:en på webbplatsen. För att utskriften ska bli bra krävs det att du har aktiverat Flytta styleinformation till css-fil.

Standardmall för utskrift

Välj en standardmall att använda vid utskrift av sidor

Här väljer du den standardmall som ska används vid utskriftsversion. Utskriftsmallen används på alla mallar som inte har valt en specifik utskriftsmall.

För att välja en specifik utskriftsmall, gå till Mallar och den mall som ska ha en specifik utskriftsmall. Högerklicka på mallen, välj Egenskaper och panelen Utskrift. Peka ut utskriftsmallen.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?