help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alla grupper v1

I Sitevision Marketplace finns en nyare version av modulen Alla grupper.

Modulen Alla grupper visar alla grupper som en användare är medlem i.

Denna modul används tillsammans med modulen Grupper på profilsidan som innehåller en länk, "Visa alla grupper (X)", som leder till en målsida där denna modul finns placerad.

Alla grupper

Ikonerna längst upp till vänster används för att visa mer eller mindre information om respektive grupp. Detta gör det lättare att skaffa sig en överblick, om antalet grupper är stort.

Genom att fylla i tecken i inmatningsfältet för filtrering, så visas enbart grupper där dessa tecken ingår i namnet.

Ser sorteringen konstig ut?
Grupperna sorteras efter senast publicerat inlägg i gruppens aktivitetsflöde. Om gruppen saknar inlägg i aktivitetsflödet kommer denna istället sorteras efter det datum som gruppen skapades.

Notifiering för nya inlägg

Om en användare besöker en sida med modulen, och det finns nya händelser i grupper hen är medlem i, så visas en liten grå markering tillsammans med gruppens namn för att illustrera detta. Den grå markeringen finns kvar till dess att användaren besökt gruppen och läs-timouten löpt ut.

Lämna grupp

När en användare tittar på sina egna grupper så är det möjligt att lämna en grupp genom att klicka på krysset som visas när muspekaren förs över gruppen.

Administratörer som har tillgång till redigeringsgränssnittet kan alltid gå in och publicera gruppsidan på nytt. Om detta sker så är det viktigt att en ny administratör anges.

Ta bort grupp

En grupp måste alltid ha minst en administratör. För att ta bort en grupp klickar den sista administratören i gruppen på krysset som visas när muspekaren förs över gruppen.

En fråga kommer upp där administratören får ta ställning till om hen vill gå ur gruppen. Om administratören väljer att gå ur gruppen så kommer den att avpubliceras. En avpublicerad grupp går inte att nå från visningsläget. Den behöver publiceras via redigeringsläget, om den ska tas i bruk igen.

Om en sluten grupp avpubliceras så behöver du logga in med systemanvändaren för att publicera den igen. Det eftersom arvet av behörigheter för slutna grupper bryts av säkerhetsskäl.

Lägg till grupp

När en användare tittar på sina egna grupper så är det möjligt att lägga till nya grupper via knappen "Lägg till grupp". En förutsättning för att detta ska gå är att användaren har rätt behörighet, i annat fall så kommer inte knappen att visas.

När en ny grupp skapas så måste namn och typ av grupp att väljas. Det är också möjligt att ange en beskrivning av gruppen för att exempelvis förtydliga vad syftet med gruppen är.

Mer information om att lägga till grupper finns under Tema Social Collaboration - Skapa grupp.

För att kunna skapa grupper krävs behörigheten Skapa gruppsida i gruppmappen där gruppen skapas.

För att kunna skapa slutna grupper krävs behörigheten Skapa slutna grupper i gruppmappen där gruppen skapas.

Om gruppmallen inte är publik behöver användaren ha behörigheten Läs eller högre till mallen.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?