help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Genvägar

Här kan du göra inställningar för Genvägar.

Genvägar innebär att du kan skapa en snabb genväg för att skapa sidor eller artiklar i ett utpekat arkiv. Redaktören når genvägen direkt via plustecknet som visas i redaktörsmenyn.

Genvägar online

Skapa genväg

Klicka på Lägg till genväg för att skapa en genväg.

Skapa genväg

Inställningar för genväg

I dialogen för att skapa genvägen så får du ange ett namn, en beskrivning samt peka ut vilken mall som ska användas vid skapandet av sidan. Du pekar dessutom ut var sidan ska lagras.

Skapa genväg

Namn

Namnet på den aktuella genvägen. Det går skapa olika genvägar till olika sidor/arkiv och finns det flera genvägar att välja mellan visas dessa i en dialogruta efter att du klickat på ikonen.

Beskrivning

Förtydligar syftet med genvägen och beskriver för användaren vad funktionen ska användas till.

Mall

Peka ut den mall som ska användas för den aktuella genvägen.

Mål

Peka ut det ställe där sidan/artikeln ska skapas.

Mobilapp

Gör det möjligt för era redaktörer att skapa nyheter direkt från Sitevision intranätsapp. Nyheter skapade genom appen kommer inte gå igenom publiceringsdialogen där länkkontroll och tillgänglighetskontroll görs. Det här sättet att skapa nyheter passar bäst när man behöver komma ut med information snabbt.

Genvägar i sidolisten

Om du även vill ha en genväg i sidolisten i redigeringsläget bockar du i denna ruta. Annars visas enbart ikonen för genvägen i redaktörsmenyn online (för de användare med behörighet att kunna skapa sidor/artiklar i det utpekade arkivet)

Genvägar online

Online

Genvägar i redigeringsläge

I redigeringsläget

För att skapa en sida/artikel måste användaren ha rättigheten "Läs" på mallen som sidan/artiklarna bygger på.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?