help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Dashboard

En dashboard är en översikt med information som gör kundens jobb enklare. Det är en yta i redigeringsläget där du kan visa intressant och relevant information för administratörer och redaktörer. En dashboard består av en eller flera widgets - moduler som visar denna information. Det kan exemplevis vara statsistik från Piwik PRO eller administratörsinformation som senast publicerade sidor och dina senast redigerade sidor.

Knappen Dashboard använder du för att nå dina dashboards.

exempelbild kategori sök

Skapa en dashboard

När du klickar på Dashboard första gången så visas denna vy:

Allmänt startbild i Dashboard

Du klickar då på valet Hantera Dashboards som finns högst upp.

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Hantera dashboard"

Klicka på Hantera widgets i menyn

Hantera widgets

Lägg sedan till de widgets som du vill att din dashboard ska innehålla.

Lägg till widget

För varje widget kan du göra några få inställningar, exempelvis storlek och antal:

Inställningar för Widget Senast publicerad

När du känner färdig klickar du på Klar uppe i högra hörnet. Då visas dashboarden så som den kommer att se ut för alla redaktörer och administratörer

Klar dashboard

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?