help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till kriterium

När du klickat på Lägg till kriterium så öppnas en ny vy där du anger namn och kriterietyp för regeln.

Ett kriterie är en förutsättning som ska uppfyllas för att en speciell vy ska visas.

Allmänt

  • Namn -  Ange ett namn för kriteriet. En regel kan bestå av flera kriterier. Tänk på detta när du namnsätter dina kriterier.
  • Kriteriumtyp - För att välja ett kriteriumtyp,  klicka på länken  Kriteriumtyp: Metadata eller pilen framför. Då visas en lista över tillgängliga kriteriumtyper.
Lägg till kriterium

Välj en kriterietyp i listan. Du får olika inställningar beroende på vilken typ du valde. Här nedan listar vi alla olika kriterietyper:

Kriteriumtyp Metadata

Här kan du välja ett metadata som innehåller/är lika med/mindre än/större än det värde du fyller i.

I exemplet nedan ska metadatat "Start för meny" vara lika med "Ekonomi" för att en vy ska visas.

Exempel kriteriumtyp metadata

Kriteriumtyp Sidans språk

 Här väljer du det språk som ska matcha sidans språk för att ett kriterie ska vara uppfyllt.  

Kriteriumtyp språk

Kriteriumtyp Webbläsarspråk

Här väljer du det språk som ska matcha webbläsarens språk för att kriterie ska vara uppfyllt.

Kriteriumtyp Webbläsarspråk

Kriteriumtyp IP-adressområde

Här kan du ange ett kriterie där användaren kommer från ett visst IP-adressområde.

Kriteriumtyp ipadressområde

Kriteriumtyp Inloggning

 Här kan du ange ett kriterie där besökaren måste vara inloggad.

Kriteriumtyp Inloggning

Kriteriumtyp Katalogobjekt

Här kan du välja ett katalogobjekt som vyn ska gälla för.

Katalogkriterium

Kriteriumtyp Virtuell grupp

Här kan du välja en virtuell grupp som vyn ska gälla för. Alla virtuella grupper som finns tillgängliga på webbplatsen visas i en lista.

Kriteriumtyp Virtuell grupp

Kriteriumtyp  Användarattribut

Här kan du peka ut ett speciellt attribut som vyn ska gälla för. Exempelvis om du vill att profilen ska gälla för alla chefer så fyller du i Attributnamn titel och Attributvärde chef. Klicka OK.

Kriteriumtyp användarattribut

För att detta ska fungera krävs det att användaren har ett värde ifyllt i katalogtjänsten. Du kan också ange ett eget attibut som finns i din katalogtjänst.

Kriteriumtyp  Användare

Här kan du peka ut en användare, mapp eller en grupp i katalogen som vyn ska gälla för. Klicka på personikonen till höger för att peka ut aktuell användare/mapp/grupp.

Kriteriumtyp användare

Kriteriumtyp Användarfält

Detta kriterium kopplas mot Social Collaboration, som måste vara aktiverat på webbplatsen för att du ska kunna välja användarfält.

Kriteriumtyp Användarfält

Kriteriumtyp  Sessionsattribut

Här kan du välja ett sessionsattribut exempelvis om du vill använda ett värde som finns i besökarens session. Sådana värden kan till exempel sättas via skript eller egna portlets.

Kriteriumtyp Sessionsattribut

Kriteriumtyp Användaragent

 Med detta kriterium kan du kolla om besökaren kommer in med en mobil enhet.

Kriteriumtyp användaragent

Kriteriumtyp Referer

En referer är en header som berättar var besökaren kom ifrån. Om någon klickar på en länk som går till din sida kan du alltså ta reda på varifrån de kom.

Om besökaren klickar på ett delat inlägg på Facebook så kommer referern att innehålla facebook.

Kriteriumtyp Referer

Kriteriumtyp Referer parameter

En referer parameter ger dig möjlighet att använda parametrarna i refererheadern.

Om en besökare klickat på www.minsida.se/index.html?banner=mail kan du skapa ett kriterie som baseras på banner=mail.

Kriteriumtyp Referer parameter

Våra sökmoduler använder Ajax-baserade sökningar. Sökningar som som ska visa sitt resultat på samma sida som sökningen görs kommer att göras med hjälp av Ajax. Sådana sökningar görs utan att parametrarna till sidan ändras. Ett referer-kriterie kommer därmed inte att hitta sådana sökningar. Om däremot ett sökresultat ska presenteras på en annan sida så anropas sidan med en parameter och kan hittas av ett referer-kriterie. Om besökaren har stängt av Javascript i sin webbläsare skickas alltid parametrar.

Kriteriumtyp URL parameter

En URL parameter ger dig möjlighet att använda parametrarna i URL:en. Exempelvis kampanj-id.

Kriteriumtyp URL parameter

Kriteriumtyp Google sökning

Kriteriumtyp Google

Kriteriumtyp Senaste besök

Om besökaren inte varit på webbplatsen på exempelvis fem dagar så kan en vy visas för dem.

Kriteriumtyp Senaste besök

Kriteriumtyp Antal besök

Denna typ kan du använda om du vill göra anpassat innehåll för de som besöker sidan för första gången.

Kriterium Antal besök

Kriteriumtyp Etiketter

Med denna typ kan du välja att anpassa innehåll för sidor som är uppmärkta med vissa etiketter.

Kriteriumtyp Etiketter

Kriteriumtyp Etikettgrupper

Med denna typ kan du välja att anpassa innehåll för sidor som är uppmärkta med vissa etikettgrupper. Om du väljer etikettgrupp istället för Etikett så kan du vara säker på att du inte glömmer någon etikett.

Kriteriumtyp Etikettgrupper

Kriteriumtyp Javascript

Här kan du ange ett skript för att kontrollera att något är uppfyllt, exempelvis om användaren är inloggad eller om användaren saknar e-postadress i katalogtjänsten. Det är variabeln result som ska sättas till sant eller falskt.

Skärmdump på Skriptkriterie

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?