help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Metadatatypen Enval

Envalsmetadata är en metadatatyp där ett antal alternativ presenteras för användaren som i sin tur väljer ett av dem. Du som skapar metadatafältet kan ställa in ett värde som är förvalt om användaren inte väljer något av alternativen i listan. Du kan även tillåta användaren att skapa ett eget alternativ.

Exempel

Envalsmeta kan användas för att ange om en nyhet ska visas på startsidan. Alternativen är då "ja" eller "nej" och endast ett alternativ går att välja.

Exempel på metadata enval

Så här gör du

Längst ner i panelen Metadata finns knappen Lägg till metadatafält. Klicka på knappen för att lägga till ett nytt metadatafält. En ny dialogruta öppnas där du gör inställningarna för det metadatafält du vill skapa.

Inställningar för envalsmetadata

Klicka på länken Lägg till alternativ för att skriva in de metadatavärden som användaren kan välja mellan för metadatafältet. Klicka på bocken längst ut till höger för att lägga till alternativet. Klicka på krysset för att rensa alternativet.

Klicka på länken Importera alternativ från fil om du vill importera flera alternativ från en textfil. Alternativen ska vara i en helt vanlig textfil (skapad i tex. Anteckningar i Windows) med endast ett alternativ per rad.

Kryssa i rutan Sök efter alternativ om du vill ge användaren möjlighet att söka efter förvalda alternativ för metadatafältet.

Tillåt eget alternativ om du vill ge användaren möjlighet att själv skapa ytterligare ett alternativ. Det alternativet skrivs då in direkt i den droplista som visas när ett alternativ ska väljas för metadatafältet.

tillåt eget alternativ

När du fyllt i de alternativ som användaren ska kunna välja mellan för metadatafältet, kan du ange om något av alternativen ska vara förvalt. Klicka på droplistan för att välja ett alternativ som ska visas om användaren inte gör ett aktivt val av metadatavärde från alternativen.

Droplista för förvalt alternativ

Klicka OK eller gå vidare till fliken Behörighet.

Metadata är versionerat vilket innebär att du alltid måste publicera ut de förändringar du gör för att de ska visas online.

För att lägga till eller ändra på ett metadatafält krävs behörigheten "Hantera metadatafält".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?