help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Metadatatypen Systemvärde

Metadatatypen Systemvärde hämtar ett värde direkt från systemet. Här kan alltså inte användaren själv skriva in egna värden för metadatafältet. Det är värden som systemet håller reda på som exempelvis vem som skapade en sida, när en sida publicerades och så vidare.

Exempel

Ett exempel på användningsområde för metadatatypen Systemvärde är om du vill skriva ut det datum för när en sida senast ändrades eller vem som har publicerat sidan.

Exempel på systemvärde

Så här gör du

Längst ner i panelen Metadata finns knappen Lägg till metadatafält. Klicka på knappen för att lägga till ett nytt metadatafält. En ny dialogruta öppnas där du gör inställningarna för det metadatafält du vill skapa.

Inställningar

Under Värde att infoga hittar du en droplista med alternativ på systemvärden som du kan välja för metadatafältet du skapar. Du kan välja mellan följande alternativ av systemvärden:

Skapad datum

Datumet när sidan skapades.

Skapad av

Användaren som skapat sidan.

Senast ändrad datum

Det datum när sidan senast ändrades.

Senast ändrad av

Användaren som senast ändrade innehållet på sidan.

Språk

Det språk som används på den aktuella sidan t.ex. “en" eller “sv".

Publiceringsdatum

Det datum när sidan publicerades första gången.

Publicerad av

Användaren som har publicerat sidan.

Senast publiceringsdatum

Det datum när sidan senast publicerades.

Senast publicerad av

Användaren som senast publicerade sidan.

Sidans namn

Hämtar värdet från den aktuella sidans namn. Värdet infogas lämpligen i en textmodul (med en H1-rubrikformatmall) i mallen så slipper redaktören fylla i rubrik på de sidor som skapas.

Dagens datum

Hämtar dagens datum. Göra det möjligt att presentera datum i exempelvis textmoduler

Datumformat

För systemvärden som består av ett datum (Skapad datum, Senast ändrad datum, Publiceringsdatum eller Senaste publiceringsdatum) kan du välja datumformat, dvs hur datumet ska skrivas ut.

Datumformat

Det finns två förskrivna alternativ för datumformat. Om du vill skriva ut datumet på något annat sätt så kan du själv skriva en bokstavskombination med hjälp av ett reguljärt uttryck som bland annat kan innehålla följande bokstavskombinationer.

 • yyyy (året, t.ex. 2003)
 • MM (månad)
 • dd (dag)
 • HH (timmar, 0-23)
 • mm (minut)
 • ww (vecka)

SiteVision använder en sk. SimpleDateFormat för att göra formateringen av datumet, mer information om den (och de möjligheter som finns att formatera datumet) kan läsas i Java-dokumentationen på Oracle.

Användare

För systemvärden som består av information hämtad från en inloggad användare (Skapad av, Senast ändrad av, Publicerad av eller Senast publicerad av) kan du välja vilken information om användaren som ska visas.

Användare

De alternativ på information om användaren som du kan välja att visa som metadatavärde är:

 • Användarens hela namn (t.ex. Stefan Jonsson)
 • Användarnamnet (tex stejon)
 • E-postadress
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Titel
 • Beskrivning
 • Telefon

Klicka OK eller gå vidare till fliken Behörighet.

Metadata är versionerat vilket innebär att du alltid måste publicera ut de förändringar du gör för att de ska visas online.

För att lägga till eller ändra på ett metadatafält krävs behörigheten "Hantera metadatafält".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?