help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Metadatatypen Användare

Denna typ av metadata pekar ut en användare som finns i katalogen.

Exempel

Metadatatypen Användare används ofta när du vill peka ut en sidansvarig från katalogtjänsten. På samma sätt som i fallet med systemvärden är det här möjligt att välja vilken information från användaren som ska visas (användarens hela namn, användarens id i Sitevision, användarnamn, e-postadress, förnamn, efternamn, titel, beskrivning eller telefon).

Droplista med alternativ för användarinformation

Klicka på ikonen till höger för att bläddra fram eller söka fram den användare som ska sättas som sidansvarig.

Sidavsvarig användare

Så här gör du

1. Längst ner i panelen Metadata finns knappen Lägg till metadatafält. Klicka på knappen för att lägga till ett nytt metadatafält.

knapp

2. En ny vy visas där du gör inställningarna för det metadatafält du vill skapa. Välj metadatatyp: Användare:

Lägg till användarmetadata

3. När du har lagt till ett metadata av typen Användare så visas en ikon med en person till höger om om namnet på metadatafältet. Klicka på ikonen för att lägga till en sidansvarig.

Klicka på ikonen till höger

4. En ny vy visas där du får söka fram en användare i katalogtjänsten. Fyll i sökord, välj typ i listan (under pilen) och klicka på Sök.

Sök efter användare

4. Markera den person i listan som du vill infoga som sidansvarig. Klicka OK. Denna person ärvs ned på alla underliggande sidor som sidansvarig.

Om du vill ändra sidansvarig på någon sida, bocka ur kryssrutan Ärv värde och klicka på ikonen för att bläddra eller söka fram en annan sidansvarig.

Klicka OK eller gå vidare till fliken Behörighet.

Metadata är versionerat vilket innebär att du alltid måste publicera ut de förändringar du gör för att de ska visas online.

För att lägga till eller ändra på ett metadatafält krävs behörigheten "Hantera metadatafält".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?