help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Metadatatypen Koppling till bildmodul

Denna typ av metadata hämtar sitt värde från en modul på en sida. Exempel om du vill hämta värdet från bildmodulen som heter Nyhetsbild.

Exempel på modul som hämtar fråm Nyhetsbild

Bilden som användaren pekar ut i modulen med detta namn hamnar alltså automatiskt som värde i detta metadatafält. Denna typ av fält används bland annat av nyhetsfunktionen för att läsa ut bild från artiklar. På varje arkiv i systemet finns normalt denna typ av metadatafält uppsatt.

Så här gör du

1. Längst ner i panelen Metadata finns knappen Lägg till metadatafält. Klicka på knappen för att lägga till ett nytt metadatafält.

2. En ny vy visas där du gör inställningarna för det metadatafält du vill skapa.

Koppling till bildmodul

3. Välj Metadatatyp: Koppling till bildmodul. Här fyller du i det namn på den textmodul som metadatat ska hämta värdet ifrån. Det är namnet på modulen under Innehåll i sidolisten som efterfrågas.

Klicka OK eller gå vidare till fliken Behörighet.

Metadata är versionerat vilket innebär att du alltid måste publicera ut de förändringar du gör för att de ska visas online.

För att lägga till eller ändra på ett metadatafält krävs behörigheten "Hantera metadatafält".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?