help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa egen tabell utan tabelltyp

Om du har behörigheten "Hantera tabell " får du skapa en helt egen tabell, du behöver inte använda någon av de fördefinierade tabelltyperna. De inställningar du gör här sparas enbart för denna tabell.

För att skapa ett eget tabellutseende för just den här tabellen, gör så här:

1. Högerklicka på tabellen och välj Tabellegenskaper.

2. Ta bort tabelltyp (om någon är vald - annars står det Välj tabelltyp) med hjälp av det lilla krysset till höger om namnet i listan.

Ta bort tabelltyp

3.Fyll i övriga val som bredd, tabellbeskrivning och responsiv typ.

Egenskaper tabell

 4.. Gå till fliken Utseende och gör dina inställningar för just denna tabell.

Egen tabell

Cellavstånd (CSS padding)

Cellavstånd anger hur långt avståndet ska vara mellan texten inne i tabellcellen och innerkanten på cellen. Tjockleken anges i pixlar eller em.

Ingen padding

Ingen padding

0.5em padding

0,5 em padding i tabellen

Varannanradsfärg (udda rader)

Om tabellen innehåller många kolumner och rader, underlättas läsningen genom att varannanradsfärga tabellen. Här väljer du varannanradsfärg för udda rader. De färger som finns inställda på webbplatsen visas i en lista.

Varannanradsfärg (jämna rader)

Här väljer du varannanradsfärg för jämna rader. De färger som finns inställda på webbplatsen visas i en lista.

Bakgrundsfärg rubrikceller

Här väljer du en bakgrundsfärg till rubrikceller. De färger som finns inställda på webbplatsen visas i en lista.

För att ta bort en vald färg, klicka på krysset till höger i listrutan:

Namn

E-post

Anna Andersson

anna.andersson@foretaget.se

Lena Nilsson

lena.nilsson@foretaget.se

Magnus Johansson

magnus.johansson@foretaget.se

Ta bort bakgrundsfärg

Cellmarginal

Här kan du välja mellan alternativen Ingen marginal eller marginal.

Väljer du ingen marginal så blir det inget mellanrum mellan cellerna. Om du väljer marginal så blir det en marginal både till nästa rad och nästa cell.

Cellmarginal

Marginal - det blir då en marginal till nästa rad och nästa cell

Ingen marginal

Ingen marginal mellan rader och celler

Kantlinjer

Kryssa i denna ruta om tabelltypen ska använda kantlinjer. Då kommer ytterligare alternativ att visas.

Placering

Här väljer du vart du önskar kantlinjer:

 • Runt om - kantlinjer runt varje cell
 • Rader - kantlinjer enbart för att markera rader
 • Kolumner - kantlinjer enbart för att markera kolumner

Typ

Här väljer du typ av kantlinje:

 • Heldragen
 • Punkter
 • Bindestreck
 • Dubbel
 • "Groove"
 • "Ridge"
 • "Inset"
 • "Outset"

Färg

Här väljer du färg på kantlinjen. De färger som går att välja i listan är de färger som finns uppsatta på webbplatsen.

Tjocklek

Här väljer du hur tjock kantlinjen ska vara. Det går att ställa in i pixlar eller em. Klicka på plusknappen för att öka tjockleken eller på minusknappen för att minska tjockleken på kantlinjen.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera tabell"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?