help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Verktygslist

Textmodulens verktygslist visas överst på sidan, bredvid modulväljaren, när du markerar en text:

Skärmdump på verktygslisten i Textmodulen

1. Kopiera

Om du klickar på denna ikon visas en informationsruta med vilka kortkommandon som gäller för din dator. I detta fall sitter jag på en Mac och får då kortkommandon för en Mac. Sitter jag på en PC visas Ctrl+C, Ctrl+V och Ctrl+X.

Om du jobbar i IE11 så fungerar knapparna Kopiera och Klistra in, då visas ingen informationsruta.

Kopiera och klistra in

Informationsruta för Mac

 2. Klistra in

Om du klickar på denna ikon visas en informationsruta med vilka kortkommandon som gäller för din dator. I detta fall sitter jag på en Mac och får då kortkommandon för en Mac. Sitter jag på en PC visas Ctrl+C, Ctrl+V och Ctrl+X.

Om du jobbar i IE11 så fungerar knapparna Kopiera och Klistra in, då visas ingen informationsruta.

3. Ångra

Ångrar den senaste ändringen.

4. Återställ

Återställer den senaste ångringen.

5. Formatmallsväljare

Här kan du byta formatmall på en text. Markera ett stycke eller ett ord och välj en formatmall i formatmallsväljaren. Formatmallsväljaren är en lista med alla formatmallar som är skapade på webbplatsen (men du ser bara de formatmallar som du har behörighet att se).

Bild på formatmallsväljaren

Överst visas en sökruta där du kan söka efter en formatmall om du vet namnet på den.

Det finns tre underrubriker i listan

  • Rubriker - Rubriker är en styckeformatmall som är märkta som <h>. Rubrikerna visas överst i listan, i den ordning som de är sorterade på webbplatsen.
  • Stycken - Om du ändrar ett ord i ett stycke som är märkt som en styckeformatmall så kommer hela stycket att använda denna formatmall. De flesta formatmallarna är styckeformatmallar. Märks med <p>.
  • Tecken - Om du bara vill ändra ett enstaka ord i ett stycke krävs det att formatmallen är märkt som en teckenformatmall. Det vanligaste är att formatmallen är märkt som <span>.

6. Fet stil

Gör den markerade texten fet. Om du vill ta bort fet stil, klicka på samma ikon igen.
CTRL+B är snabbkommandot för fet stil.

7. Kursiv stil

Gör den markerade texten kursiv. Om du vill ta bort kursiv stil, klicka på samma ikon igen.
CTRL+I är snabbkommandot för kursiv stil.

8. Skapa länk

För att skapa en länk, markera texten som ska länkas och klicka på ikonen "Skapa länk". Då visas en lista över de olika länktyper du kan skapa:

Skapa länk

För att ta bort en länk eller ändra på en länk, högerklicka på länken eller klicka på länkikonen. Då visas en meny där de översta alternativen är Redigera länk och Ta bort länk.

Högerklick på en länk

9. Punktlista

För att skapa en punktlista, markera en textrad och klicka på ikonen "punktlista". Då visas en lista över tillgängliga punktlistor:

Punktlista

Först visas de punktlistor som är standard, sedan de egenskapade punktlistor som administratören skapat på webbplatsen (i detta fall Bokstäver).

Varje ny rad kommer automatiskt att få en punkt när man klickar Enter på tangentbordet. Punktlistan avslutas genom två Enter-slag (en styckebrytning).

10. Tabell

För att skapa en tabell, klicka på tabellikonen och välj hur stor tabellen ska vara. Markera så många rader och kolumner du önskar, det går dock max att markera 10 rader och 10 kolumner. Markera exempelvis 6 rader och 6 kolumner. Klicka sedan för att skapa tabellen. Då skapas en tabell med den förvalda tabelltypen på den plats som var markerad.

Skapa tabell

Önskas fler rader eller kolumner än 10, klicka på Annan storlek. Då visas en annan vy:

Annan storlek

Här kan du fylla i så många rader och kolumner du önskar.

11 Infoga

Infogamenyn innehåller följande undermenyer:

12. Verktyg

Verktygsmenyn innehåller följande undermenyer:

13. Hjälp för textmodulen

Hjälpen för textmodulen öppnas.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?