help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa tabell

För att skapa en tabell, välj ikonen Tabell i verktygslisten eller högerklicka på texten där du vill infoga en tabell och välj alternativet "Infoga tabell".

Infoga tabell

Ikonen tabell i verktygslisten

Du får då välja hur många rader och kolumner du vill ha i din tabell som start. Markera så många rader och kolumner du önskar, det går dock max att markera 10 rader och 10 kolumner. Klicka för att skapa tabellen efter du valt hur många rader och kolumner du vill ha. Önskas fler rader eller kolumner så klicka på Annan storlek. Då visas en annan vy:

Annan storlek

Här fyller du i hur många kolumner och rader du önskar. Det första fältet är antal kolumner och det andra antal rader. Fyll i ett värde eller klicka på pilknapparna upp eller ner.

Tabelltyper

Om administratören har ställt in tabelltyper så visas den tabelltyp som är markerad som förvald. Idén med tabelltyper är att administratören ska bestämma hur tabellen ska se ut för att skapa ett enhetligt utseende på webbplatsen. I en tabelltyp kan därför administratören ställa in:

 • formatmall för rubrik och tabellinnehåll
 • kantlinjer
 • varannanradsfärgning
 • cellavstånd
 • cellmarginal
 • bakgrundsfärg rubriker
 • responsiva tabeller

Användaren kan sedan välja att byta tabelltyp (en tabelltyp är förvald). För att skapa helt egna tabeller (det vill säga göra inställningarna själv för respektive tabell) krävs behörigheten "Hantera tabell".

Lägg till innehåll i tabell

För att skriva in text, markera en cell och skriv din text. För att förflytta dig till en annan cell, använd tab, piltangenterna eller klicka på en annan cell.

Cellen blir bredare när du fyller i information men justeras när du fortsätter till nästa cell.

Du kan skapa länkar av din text på samma sätt som i en vanlig textmodul.

För att lägga till en hel rad/kolumn - högerklicka och välj:

 • Rad -> Infoga rad före eller Infoga rad efter
 • Kolumn -> Infoga kolumn före eller Infoga kolumn efter
Resultat av infogad tabell

Eller så visas ikoner i anslutning till tabellen
1. Tabellegenskaper
2. Ta bort tabell. Obs, försvinner utan bekräftelsefråga!
3. Infoga rad före
4. Infoga rad efter
5. Ta bort rad (markerad)
6. Infoga kolumn före
7. Infoga kolumn efter
8. Ta bort kolumn (markerad)

När du ska klistra in en tabell (exempelvis kopierad från Excel) klistra in den i textmodulen. Om du försöker klistra in den i en befintlig tabell så hamnar all information i en cell.

Ta bort innehåll i tabell

Markera cellen/raden/kolumnen och sudda ut eller skriv över informationen.

För att ta bort en hel rad/kolumn/tabell - högerklicka och välj:

 • Ta bort tabell - om du vill ta bort hela tabellen
 • Rad -> Ta bort rad - om du vill ta bort den rad som är markerad.
 • Kolumn -> Ta bort kolumn om du vill ta bort den kolumn som är markerad
Högerklick - ta bort kolumn

Exempel på ta bort kolumn

Tabellbeskrivning

Överst i tabellen visas en tabellbeskrivning (caption). Denna kan du välja att ta bort (sudda ut) eller skriva över med en passande text för din tabell.

Tabellbeskrivning

Om du tagit bort tabellbeskrivningen och vill ta fram den igen så högerklickar du på tabellen och väljer Tabellegenskaper och markerar rutan "Använd tabellbeskrivning" (skrivs ut på sidan)

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?