help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Responsiva tabeller

Det finns fyra typer av responsiva tabeller:

  1. Horisontell scroll
  2. Horisontell scroll med fast vänsterkolumn
  3. Staplad tabell
  4. Staplade kolumner

Hur det fungerar

  • En tabelltyp kan ha en responsiv typ. Om du ändrar responsiv typ på en tabelltyp så kommer det att slå på alla tabeller med den tabelltypen.
  • En tabell kan ha en egen inställning under Tabellegenskaper. Om det är satt en responsiv typ där så gäller den oavsett vad det står i tabelltypen.
  • Tabeller utan tabelltyp kan ha en egen responsiv typ.

Se videoguide

 

Inställningar

Typerna 2-4 har en brytpunkt som är satt till 767px (max-width). Den avgör när tabellen växlar läge mellan vanligt och responsivt läge. Vill du ändra brytpunkten kan du göra det genom att sätta en variabel i ett JavaScript (tillägg i head eller i en HTML-modul i sidan). Det går bara att ha en brytpunkt per sida, alla tabeller på den sidan kommer att ha samma brytpunkt.

<script>window.sv.responsiveTables = { config: { breakpoint: '40em' } };</script>

 

Typ 2 (Horisontell scroll med fast vänsterkolumn) går också att ställa in hur bred den fasta vänsterkolumnen ska vara (standard är 35%). En inställning per sida är möjlig, men inte olika på olika tabeller i sidan.

<script>window.sv.responsiveTables = { config: { fixedFirstWidth: '28%' } };</script> 

Vill du göra båda inställningarna för en sida så ska koden se ut så här:

<script>window.sv.responsiveTables = { config: { breakpoint: '40em', fixedFirstWidth: '28%' } };</script> 

Staplad tabell (exempel)

Originaltabell

Staplad tabell

Staplade kolumner (exempel)

Originaltabell

Staplade kolumner

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?