help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Högerklicka på en tabell/text

Uppgift

Tabell

Text

Infoga länk

r

r

Ankare

r

r

Kopiera text


r

Klistra in text


r

Tabell

r

r

Översätt text

r

r

Validera textFlöda

r

r

Dela

r

r

Dölj i visningsläge


r

Ta bort

r

r

Tabellegenskaper

r


Egenskaper

r

r


Infoga länk

Välj detta alternativ för att infoga en länk av den markerade texten.

Ankare

Infogar ett ankare vid markeringen.

Kopiera text

Kopierad markerad text.

Klistra in text

Klistrar in urklippt eller kopierad text där du har markören.

Tabell

För att infoga en tabell, högerklicka på texten där du vill infoga en tabell och välj alternativet "Tabell".

Högerklick på tabell

Du får då välja hur många rader och kolumner du vill ha i din tabell som start. Markera så många rader och kolumner du önskar, det går dock max att markera 10 rader och 10 kolumner. Önskas fler rader eller kolumner så går det att lägga till i efterhand (eller använda ikonen i verktygslisten där du kan välja "Annan storlek").

Ta bort

För att ta bort en hel tabell, högerklicka på en tabell och välj alternativet "Ta bort tabell".

Du får ingen bekräftelsefråga. Tabellen tas bort på en gång.

Cell

Om du högerklickar på Cell får du tre alternativ:

 • Sammanfoga celler - markera två celler för att slå ihop dem till en cell.
 • Slå isär celler - om du markerar två sammanslagna celler så kan du välja att slå isär dem.
 • Cellegenskaper - du kan bara göra inställningar på cellegenskaper om du inte använder en tabelltyp. Om du använder en tabelltyp visas information om detta när du väljer detta alternativ:
Går ej att ändra cellegenskaper

Om du har en egen tabell så kan du ställa in vertikal justering och bakgrundsfärger för celler.

Rad

Om du högerklickar på rad får du åtta alternativ:

 • Infoga rad före - infogar en rad i tabellen före markerad rad
 • Infoga rad efter - infogar en rad i tabellen efter markerad rad
 • Ta bort rad - tar bort markerad rad i tabellen. Ingen bekräftelse visas utan raden försvinner på en gång.
 • Klipp ut rad - klipper ut en hel rad
 • Kopiera rad - kopierar en hel rad
 • Klistra in rad före - klistrar in rad före markerad rad
 • Klistra in rad efter - klistrar in rad efter markerad rad
 • Radhöjd - minimihöjd på raden. Du kan sätta radhöjden i procent, em eller pixlar.

Kolumn

Om du högerklickar på en kolumn får du fyra alternativ:

 • Infoga kolumn före - infogar en kolumn i tabellen före markerad kolumn
 • Infoga kolumn efter - infogar en kolumn i tabellen efter markerad kolumn
 • Ta bort kolumn - tar bort markerad kolumn i tabellen. Ingen bekräftelse visas utan kolumn förvinner på en gång.
 • Kolumnbredd - minimibredd på kolumnen. Du kan sätta kolumnbredden i procent, em eller pixlar.

Tabellegenskaper

Här kan du byta tabelltyp, markera om rader eller kolumner är rubrikceller, välja en bredd samt aktivera/avaktivera tabellbeskrivning.

 • Tabelltyp
 • Rubrikceller
 • Bredd
 • Använd tabellbeskrivning

Du kan också skapa en helt egen tabell (om du har behörighet) samt välja att visa eller dölja tabellen i brytpunkter. Läs mer om tabellegenskaper.

Validera text

Validerar den text som du har markerad.

Flöda

Välj detta alternativ för att flöda textmodulen till vänster eller höger om det som ligger nedanför.

För att se fliken Utseende krävs det att du har behörigheten "Hantera tabell ".

Flöda

För att kunna använda flöda krävs det att "Hantera sidlayout" är ikryssat under "Utseende"

Dela

Välj detta alternativ för att dela textmodulen vid markören. Då skapas en ny textmodul.

Ta bort

Tar bort markerad textmodul. Det visas då ett fönster med en bekräftelse:

Ta bort

Egenskaper

Då visas alla modulegenskaper.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?