help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Valbara vyer

Valbara vyer används för att besökaren själv ska få välja bland alternativ du har ställt in på exempelvis en spalt på startsidan. Exempelvis om de vill ha interna nyheter, nyheter från en branschorganisation eller kanske se senaste ändringar på webbplatsen.

Valbara vyer går bara att göra på layouter eller gridspalter och de måste användas hop med fliken Verktygsfält . Ett verktygsfält visar layoutens namn som en rubrik i ett fält som går att minimera eller maximera. Valbara vyer gör det möjligt för besökaren att klicka på en ikon och själv ställa in det innehåll den önskar. Inställningarna sparas på användaren.

Exempel på en valbar vy

Exempel på valbar vy

Exempel på en valbar vy

Exempel på när besökaren valt vad den vill se i sin valbara vy

Så här ställer du in en valbar vy

1. Gå till sidan eller mallen där du vill skapa den anpassade vyn. Vyn måste alltid ligga inuti en layout eller en gridspalt. I detta fall markerar jag en layout. Högerklicka på layouten, välj Vyer → Tillåt vyer.

2. Nu har du markerat att denna layout kan innehålla anpassat innehåll. Om det fanns innehåll i denna layout kommer detta innehåll nu att ligga inuti en Standardvy. Annars skapas en tom standardvy. I detta fall har vi ett innehåll – en modul som visar inloggningsstatus i standardvyn.

Modul inuti standardvyn

3. För att skapa ytterligare alternativ till den valbara vyn högerklickar du på layouten och väljer Vyer → Skapa vy. Ett nytt fönster öppnas. Här fyller du i ett vynamn och klickar OK.

Skapa vy

4. Nu visas det område som ska ha det anpassade innehållet under Innehåll. I redigeringsytan visas området med en grått band högst upp och en blå streckad ram. Lägg till de moduler som ska finnas i den valbara vyn, i det här exemplet en Skicka meddelande-knapp (modulen Meddelanden).

Meddelanden under Innehåll
Modulen Skicka meddelanden

5. Upprepa steg 3-4 på samma layout för att lägga dit flera alternativ. Exempelvis en namnsdagsvy.

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Hantera layouter"

Dagens namn under Innehåll
Modulen Dagens namn

6) Nu är allt innehåll klart. Nu är det dags att aktivera de valbara vyerna och verktygsfältet.

7) Högerklicka på layouten som har allt anpassat innehåll och välj Egenskaper. Om du redan har varit inne på en kategori på Egenskaper kommer du till den inställningen. Klicka i så fall på ikonen Översikt paneler längst till vänster för att få upp menyn. Välj Vyer.

Vyer

8) En ny vy öppnas. Bocka i Aktivera valbara vyer och välj Tillåt val av flera vyer om du vill att besökarna ska få välja fler alternativ. Annars kan de bara välja ett alternativ. Här kan du också skriva en Beskrivning till besökarna som kommer att klicka på ikonen för valbara vyer.

Inställningar för vyer

9) Klicka på ikonen Översikt paneler längst upp till vänster. Välj panelen Verktygsfält.

Verktygsfält

10. En ny vy öppnas. Klicka i Visa verktygsfält, välj vyikon, aktivera egen rubrik och fyll i passande rubrik. Kryssa i Tillåt storleksförändringar för att låta besökaren välja om fältet ska vara minimerat eller maximerat.

Inställningar verktygsfält

11) Klicka OK. Klart!

12) Resultatet blir att besökaren kan klicka på vyikonen och själv välja vad som ska visas i fältet.

Vyikon

13) Då visas ett nytt fönster där besökaren kan kryssa i den information den vill se. Det går också att byta ordning på fälten genom att dra i pilarna till höger.

Exempel på en valbar vy

Exempel på valbar vy

 Byt namn på standardvyn till något mer beskrivande.

14) Nu visas innehållet så här för besökaren om denna valt alla tre alternativ:

Tre vyer

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?