help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Anpassa innehåll

Under kategorin Funktioner hittar du panelen för Anpassa innehåll. Du når även inställningen via Verktygslisten och ikonen Anpassa innehåll.

Anpassa innehåll

Webben går mer mot att vara dynamisk, den ska vara anpassad för användaren. I Sitevision kan du anpassa innehåll efter besökaren. Det bygger på att du vet saker om besökaren, exempelvis vilken avdelning  användaren tillhör, om besökaren surfar in från en lokal ip osv.

När du anpassar innehåll skapar du olika vyer för olika målgrupper och /eller regler. Vyerna skapar du på webbsidan under Innehåll. Dessa vyer ligger alltid i en layout eller en gridspalt. Sedan kopplar du ihop en regel eller målgrupp med en vy. Beroende på vad du vill åstadkomma kan du göra anpassningarna i flera steg.

För att du ska kunna se denna ikon krävs det att du har en layout eller spalt där du tillåter vyer, annars visas inte ikonen. Om du har skapat anpassat innehåll visas de olika namnen på målgrupperna och reglerna under denna ikon. Annars visas bara en länk - Inställningar.

Så här gör du

I korthet

  1. Skapa det innehåll som du vill ska vara anpassat för en vy
  2. Skapa en regel eller målgrupp som är den tekniska förutsättningen för att någon ska se vyn
  3. Koppla ihop din vy med regeln/målgruppen.

På denna panel gör du steg nummer 2.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar". Denna funktion kräver att du har portallicens.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?